Traumatología

Rescate de material posfractura físis cefálica femoral